Odstoupení od smlouvy
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát (Prodávající): Petra Palková, Na Pěšině 278, 40505, Děčín, IČ: 76574792, e-mail: info@shop-saloos.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(uveďte názvy produktů)

 

Objednávka číslo:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:     _____________________

Datum:

 

 

Pro odstoupení od smlouvy si formulář vytiskněte či přepište a zašlete na poštovní adresu prodávajícího. Potřebné informace dle formuláře lze také napsat do e-mailu a odstoupení od smlouvy odeslat elektronicky.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

ZjVlOD